top of page

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door decilo bv.

1. Inleiding

Het doel van dit privacybeleid is om aan (potentiële) klanten (zowel particulieren als contactpersonen of rechtspersonen), bezoekers van de websites decilo.be en decilo.eu, leveranciers, werknemers en anderen (hierna gezamenlijk "u" genoemd) uit te leggen welke persoonsgegevens worden verzameld en waarom, hoe deze gegevens worden gebruikt of verwerkt, en hoe "u" uw rechten kan uitoefenen, met inbegrip van het recht op toegang tot en rectificatie van uw persoonsgegevens. Door gebruik te maken van onze diensten en websites geeft u aan dat u dit Privacybeleid accepteert.

decilo bv hierna te noemen "decilo" (of gezamenlijk te noemen "wij", "ons" of "onze") is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De maatschappelijke zetel van decilo is gevestigd in Brussel, Rue Edith Cavell 171, 1180 Uccle. decilo is ingeschreven in het handelsregister onder nummer BE0729883527. U kunt contact opnemen met decilo via e-mail op support@decilo.be of op +32 479 317 319.

2. Verwerking van persoonsgegevens

decilo hecht het grootste belang aan de correcte verwerking van uw persoonlijke gegevens. decilo verwerkt persoonlijke gegevens van klanten en prospects (ook kinderen) om correct te kunnen reageren op verzoeken van klanten en prospecten (bv. vragen, afspraken, productherstellingen, enz.).

Met "persoonsgegevens" bedoelen we alle informatie die ons in staat stelt om u te identificeren, zowel direct als indirect. 


Onder "verwerking" verstaan wij datgene wat wij met persoonsgegevens doen, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, communiceren door middel van overdracht, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, matchen of koppelen, alsmede het blokkeren, wissen of vernietigen van gegevens. 
 

3. Hoe worden persoonlijke gegevens verzameld?

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens vooral wanneer u voor het eerst contact opneemt met decilo (bijvoorbeeld wanneer u een bericht achterlaat op de contactpagina van onze website of wanneer u contact met ons opneemt per telefoon of chat), wanneer u een overeenkomst met ons aangaat (bijvoorbeeld wanneer u op maat gemaakte oordopjes koopt), of wanneer u een gehoortest afneemt.


We kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen via andere bronnen, bijvoorbeeld als u optreedt als contactpersoon voor een rechtspersoon, door het gebruik van cookies wanneer u onze website bezoekt, of door videobewakingsopnames wanneer u onze gebouwen bezoekt. 
 

4. Welke persoonlijke gegevens verwerken we?

Wij beperken de verwerking van persoonsgegevens. Bij decilo verwerken we uw persoonlijke gegevens op een gepaste, relevante manier en beperkt tot wat nodig is in overeenstemming met de wet. 


De soorten persoonlijke gegevens die we verwerken zijn als volgt:

 • Identificatiegegevens zoals uw geslacht, voornaam, achternaam, e-mailadres, postadres, mobiel telefoonnummer, taal, functie, geboortedatum, IP-adres.

 • Financiële gegevens zoals uw bankrekening, transactiegegevens, facturatiegegevens, die wij nodig hebben om u onze producten en diensten aan te bieden en te leveren.

 • Gevoelige gegevens zoals uw gehoorprofiel, gedigitaliseerde bestanden met hoorimpressies van gebruikers, het resultaat van de lektest, uw nationale registratienummer.

 • Audiovisuele gegevens zoals videobewakingsopnames die in het kader van veiligheids- en beveiligingsmaatregelen (in geval van incidenten of inbraak) op ons terrein worden gebruikt.

 • Gegevens met betrekking tot uw online gedrag en voorkeuren bij het gebruik van onze communicatiekanalen, in het bijzonder via onze websites, zoals uw taalkeuze bij de communicatie met ons.

 • Gegevens verzameld tijdens een chat of telefoongesprek. Bepaalde gegevens kunnen worden geregistreerd om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. 

5. Doelstellingen van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens voor specifieke en welomschreven doeleinden. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens niet voor doeleinden die verder gaan dan wat u redelijkerwijs van ons verwacht. In het bijzonder kunnen wij uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden verwerken: 

 • Contact met u opnemen met als doel :

  • Maak een afspraak in onze winkel of in de winkel van een decilo-partner.

  • Betalen

 • Inspelen op uw verzoeken : 

  • Uitvoeren en uitvoeren van afgesloten contracten, zoals orderverwerking, uitvoering van diensten (verkoop, ontwerp en vervaardiging van producten) en verzending van producten die bij decilo zijn gekocht, al dan niet via de online shop.

  • Oplossen van technische problemen met uw aankoop

  • Los alle andere problemen op die je tegenkomt

  • Beheer van incidenten en klachten

  • Het behandelen van uw vragen en het beantwoorden van uw verzoeken

 • Informeer u over de laatste productontwikkelingen, bedrijfsnieuws, promotionele aanbiedingen per e-mail, mail of telefoon 

 • Verzamel uw mening over onze producten en diensten

 • Laat u gepersonaliseerde reclame zien in de applicaties van andere bedrijven (bijv. Facebook). Indien u dit niet wenst, kunt u uw browserinstellingen wijzigen of aangeven dat u geen persoonlijke suggesties wenst te ontvangen. U zult nog steeds advertenties zien, maar deze zullen niet gebaseerd zijn op uw persoonlijke gegevens. 

 • Studies, onderzoek en statistische analyses uitvoeren (bijvoorbeeld: segmentatie van mensen die producten kopen in termen van geslacht, leeftijd, regio)

 • Verslag van de activiteiten

 • Het doorgeven van uw persoonlijke gegevens aan derden

 • Voldoen aan de wettelijke eisen. Wij verwerken gevoelige persoonsgegevens als wij een legitiem belang of een wettelijke verplichting hebben, bijvoorbeeld voor gezondheids- en veiligheidskwesties, het voorkomen en onderzoeken van fraude of andere criminele activiteiten; of op grond van andere wettelijke vereisten.

6. Het delen van uw persoonlijke gegevens

Indien nodig voor de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld, kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan derden die ons specifieke producten of diensten leveren. Zo kunnen persoonlijke gegevens bijvoorbeeld worden doorgegeven aan onze partners met wie we samenwerken om onze producten te vervaardigen, technische problemen op te lossen, de juistheid van uw gegevens te garanderen, uitgaande mailings, chatcommunicatie en discussies te beheren, u gepersonaliseerde reclame te tonen in de applicaties van andere bedrijven. Daarnaast kunnen wij, als onderdeel van bepaalde diensten, uw persoonlijke gegevens delen met onafhankelijke partners of distributeurs om onze producten te kunnen leveren. 


Wij zorgen ervoor dat deze derden alleen toegang hebben tot persoonlijke gegevens wanneer zij deze nodig hebben om de specifieke taken uit te voeren en dat zij ermee instemmen deze gegevens veilig en vertrouwelijk te behandelen en te gebruiken in overeenstemming met onze instructies. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij hebben passende waarborgen en maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat, indien persoonsgegevens worden uitgewisseld of gedeeld met andere entiteiten, deze naar behoren worden beschermd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

 

Indien u meer informatie wenst te ontvangen over de derden aan wie wij uw persoonsgegevens kunnen doorgeven in overeenstemming met de wet of in het kader van een dienst die wij aan hen hebben toevertrouwd, of over de gepaste of passende waarborgen die wij gebruiken in het geval van voornoemde gegevensoverdracht, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op support@decio.be.

 

7. Bewaren van uw persoonlijke gegevens

Bij decilo bewaren wij uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor het doel of de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Aangezien de bewaartermijn afhankelijk is van het doel waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld, gebruiken we het doel als criterium voor het bepalen van de bewaartermijn. 

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens om te voldoen aan de wettelijke eisen: 

 • De bewaartermijn voor onze administratie is zeven jaar, zoals de wet voorschrijft. Dit is inclusief contracten die met u zijn gesloten en de periode begint na beëindiging van het contract.

 • Medische persoonsgegevens (zoals een auditief profiel, digitale vingerafdrukken) binnen de verplichte 30 jaar van de bewaartermijn (gedefinieerd door het RIZIV). De gedigitaliseerde vingerafdrukken worden bewaard zodat u bij verlies, breuk of ongemak op elk moment de afdekking opnieuw kunt opbouwen zonder dat u een nieuwe vingerafdruk hoeft te nemen.

 • Gegevens met betrekking tot marketingactiviteiten worden gedurende maximaal één jaar na het contact met betrekking tot het aanbod van producten of diensten bewaard.

 • Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail het nodig maakt voor de volledige beantwoording en verwerking van de e-mail.

Na afloop van de bewaartermijn verplichten wij ons ertoe om persoonlijke gegevens die niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, veilig te verwijderen, te vernietigen of te anonimiseren. 

8. De veiligheid van uw gegevens waarborgen

Bij decilo zetten we ons in voor de beveiliging van uw gegevens. Hiertoe hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens goed te beschermen: 

 • De basismaatregelen zijn: mailbox encryptie, veilig toegangsbeheer tot onze systemen, veilig platform voor de overdracht van persoonlijke gegevens, veilige online server, veilig bestandsoverdrachtprotocol (FTPS).

 • De definitie van de taken en verplichtingen van elk van onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, zoals naar behoren gedocumenteerd ; 

 • Technische identificatie- en authenticatiemechanismen en -processen;

 • Procedures voor het controleren van de toegang tot de gegevens of de toepassingen waarop de gegevens worden opgeslagen en verwerkt; 

 • Procedures voor het maken van back-ups en het herstellen van gegevens

9. Het gebruik van cookies op onze website

We gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine bestanden die door de meeste internetbrowsers worden opgeslagen om informatie over bezoekers bij te houden en om decilo in staat te stellen ons webaanbod relevanter voor u te maken. Dit gebeurt door middel van cookies die informatie geven over uw browserinstellingen, uw locatie en het type apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de website, uw taalkeuze om te voorkomen dat u bij elk bezoek aan onze website dezelfde gegevens moet invoeren, enz.  Wij gebruiken deze informatie om rapporten over de activiteit op de site samen te stellen en om andere diensten aan te bieden die verband houden met de activiteit op de site en het gebruik van het internet.


Daarnaast kunnen cookies inzicht geven in andere websites die u mogelijk hebt gebruikt, wat weer gunstig kan zijn voor het verfijnen van de inhoud die u op een decilo website ziet. Door het gebruik van cookies kan decilo ook meer te weten komen over uw surfvoorkeuren, en bovendien over de producten waarin u geïnteresseerd bent. Hoewel cookies u in principe niet direct identificeren, kan decilo uw eerdere gedrag op de website associëren zodra u zich registreert met uw gegevens op de decilo website.

Sommige van de door onze websites gebruikte cookies worden door ons geplaatst en andere worden door derden in opdracht van decilo geplaatst. Ons gebruik van cookies van derden stelt ons in staat om de inhoud van advertenties op maat te maken, zodat u een decilo-advertentie kunt zien op onafhankelijke websites die u bezoekt. 
Als u niet geïnteresseerd bent in de voordelen van onze cookies, kan de "Help"-functie van uw browser instructies geven over hoe u cookies kunt vermijden of hoe u bestaande cookies kunt verwijderen. Daarnaast kunt u leren hoe u alle nieuwe cookies in uw browser kunt blokkeren en welke configuratiestappen nodig zijn om een melding van nieuwe cookies te ontvangen. Houd er echter rekening mee dat als u cookies weigert, u mogelijk niet meer in staat bent om de volledige functionaliteit van de website te gebruiken. U kunt zeer nuttige informatie over cookies opvragen via http://www.allaboutcookies.org/.

 

Hieronder vindt u een beschrijving van de cookies die wij zelf plaatsen en de cookies die door derden worden gebruikt. We doen ons best om het overzicht van de cookies zo volledig mogelijk te maken, maar het is mogelijk dat sommige cookies die nog niet in het overzicht zijn opgenomen, wel zijn geplaatst. Neem in dat geval contact op met onze klantendienst via support@decilo.be of telefonisch: +32 479 317 319, en we zullen het overzicht bijwerken.

 • Functionele cookies : Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze websites. Deze cookies vallen niet onder de Cookiewet; u hoeft geen toestemming te vragen om ze te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. We gebruiken deze cookies ook om ervoor te zorgen dat u niet bij elk bezoek aan een van onze websites dezelfde informatie hoeft te verstrekken.

 • Social media sharing buttons: De Website kan buttons bevatten om pagina's te delen op social media platforms zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van die platformen zelf en gebruiken een cookie. Deze cookie is een herinnering dat een bezoeker is ingelogd, zodat hij niet opnieuw hoeft in te loggen op Facebook, Instagram of LinkedIn als hij iets wil delen. Tegelijkertijd weet de aanbieder dat u onze website heeft bezocht voordat u op de sociale netwerksite aankomt. Leveranciers geven over het algemeen geen specifieke informatie vrij over de gegevens die worden doorgegeven met betrekking tot het gebruik van hun sociale plugins. Daarom hebben we niet de uiteindelijke mogelijkheid om de inhoud en omvang van dergelijke verzonden gegevens of het gebruik ervan door deze leveranciers te controleren. Voor meer informatie over dit onderwerp wordt verwezen naar de bepalingen inzake gegevensbescherming van de desbetreffende leverancier. Als u niet wilt dat een leverancier gegevens over u verzamelt via onze website, schakel dan de plug-ins in uw webbrowser uit. Als u een link naar een bestaande gebruikersaccount wilt vermijden, moet u uitloggen van de sociale netwerkpagina voordat u onze website bezoekt.

 • Embedded Content: Content die op andere sites wordt gehost en op deze website beschikbaar wordt gesteld, zoals YouTube- of Vimeo-video's, kan worden gebruikt. Net als bij de social sharing buttons wordt bij deze codes vaak gebruik gemaakt van cookies.

 • Analytische cookies: Analytische cookies verzamelen (vaak anoniem) gegevens en statistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, zodat we de site en onze diensten kunnen verbeteren. Deze cookies verzamelen informatie zoals: Hoe lang u onze website bezoekt, Het apparaat dat u gebruikt, bijvoorbeeld telefoon of laptop, Welke internetbrowser u gebruikt. Google Analytics verzamelt (anoniem) gegevens over het gedrag van bezoekers van deze website. Zo kunnen we zien hoe bezoekers door de website navigeren. Wij gebruiken deze informatie om beslissingen te nemen over het ontwerp van onze website. Wij gebruiken deze informatie ook om de werking van de website te optimaliseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google (voor onbepaalde tijd) opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Om een zorgvuldige verwerking mogelijk te maken, hebben we de volgende maatregelen genomen: Wij hebben de mogelijkheden die Google biedt om "gegevens met Google te delen" gedeactiveerd. Als u niet wilt dat uw bezoekgedrag wordt gevolgd, is er een Google-plug-in die dit voorkomt. Deze plug-in kan worden gedownload voor Chrome, Internet Explorer 11, Safari, Firefox en Opera. De instellingen in deze plug-in gelden voor alle websites die u bezoekt, niet alleen voor deze site. Plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

10. Interactieve functies

Op sommige van onze websites, applicaties, sociale netwerken bieden wij interactieve mogelijkheden zoals blogs, een discussieforum of nieuwsfeeds. Als u een bijdrage levert aan deze functies, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze bijdragen door anderen kunnen worden bekeken en niet privé of vertrouwelijk zullen zijn. 

11. Uw rechten

Bij decilo willen we transparant zijn, niet alleen over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken, maar ook over de rechten die u heeft in verband met deze verwerking. Wij willen u daarom herinneren aan de volgende rechten:

 • Het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die wij over u hebben;

 • Het recht om dergelijke gegevens te corrigeren of te verwijderen;

 • Het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen of om bezwaar te maken tegen de verwerking; 

 • Het recht op de overdraagbaarheid van de gegevens; en

 • Het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, wanneer de verwerking op een dergelijke toestemming is gebaseerd.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via e-mail op support@decilo.be of online via onze website. Om illegale toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen, zal decilo u vragen om een bewijs van uw identiteit.

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of als u een ander probleem met betrekking tot privacy hebt, verplichten wij ons om elke claim met betrekking tot privacy snel af te handelen en als onderdeel hiervan hebben wij procedures die ons in staat stellen om effectief te reageren op elk probleem waarmee u te maken kunt krijgen. 

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens per decilo, inclusief een inbreuk op uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op support@decilo.be of telefonisch op +32 479 317 319.


Indien u niet tevreden bent met de manier waarop uw klacht over de bescherming van persoonsgegevens is behandeld, kunt u uw klacht ook richten aan de Belgische Privacycommissie, https://www.privacycommission.be.
 

12. Over dit privacybeleid

Dit Privacybeleid, gedateerd 9 mei 2020, is onderhevig aan wijzigingen om ervoor te zorgen dat de inhoud ervan nauwkeurig de ontwikkelingen in de regelgeving en de wijzigingen die zich kunnen voordoen bij decilo weerspiegelt. De laatste toepasselijke versie is beschikbaar in het Frans op de website www.decilo.be.

bottom of page