top of page

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door decilo SRL.

1. Inleiding

Het doel van dit privacybeleid is om uitleg te geven aan (potentiële) klanten (zowel particulieren als contactpersonen of rechtspersonen), bezoekers van de websites decilo.be en decilo.eu, leveranciers, medewerkers en anderen (hierna gezamenlijk te noemen " u") welke persoonlijke gegevens worden verzameld en waarom, hoe deze gegevens worden gebruikt of verwerkt en hoe "u" uw rechten kunt uitoefenen, inclusief het recht op toegang tot en rectificatie van uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van onze diensten en websites geeft u aan akkoord te gaan met dit privacybeleid.

decilo SRL hierna te noemen "decilo" (of gezamenlijk aangeduid als "wij", "ons" of "onze") is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De maatschappelijke zetel van decilo is gevestigd in Brussel, Rue Edith Cavell 171, 1180 Uccle. decilo is ingeschreven in het handelsregister onder nummer BE0729883527. U kan decilo contacteren via e-mail op support@decilo.be of op +32 479 317 319.

2. Verwerking van persoonsgegevens

decilo hecht het grootste belang aan een correcte verwerking van uw persoonsgegevens. decilo verwerkt persoonsgegevens van klanten en prospects (ook kinderen) om correct te kunnen reageren op verzoeken van klanten en prospects (bv. vragen, afspraken, productreparaties, enz.).

Met "persoonlijke gegevens" bedoelen we alle informatie waarmee we u kunnen identificeren, zowel direct als indirect.


Met "verwerken" bedoelen we wat we met persoonsgegevens doen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, communiceren door middel van doorzending, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen, matchen of koppelen evenals het blokkeren, wissen of vernietigen van gegevens.

3. Hoe worden persoonsgegevens verzameld?

We verzamelen uw persoonsgegevens voornamelijk op het moment van uw eerste contact met decilo (bijv. wanneer u een bericht achterlaat op de contactpagina van onze website of wanneer u contact met ons opneemt via telefoon of chat), wanneer u een overeenkomst met ons aangaat (bijv. wanneer u op maat gemaakte oordopjes koopt), of wanneer u een gehoortest doet.

We kunnen uw persoonsgegevens via andere bronnen verzamelen, bijvoorbeeld als u optreedt als contactpersoon voor een rechtspersoon, door het gebruik van cookies wanneer u onze website bezoekt, of door middel van videobewakingsopnamen wanneer u ons pand bezoekt.

 

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij beperken de verwerking van persoonsgegevens. Bij decilo verwerken wij uw persoonsgegevens op een passende, relevante manier en beperkt tot wat volgens de wet noodzakelijk is.


De soorten persoonsgegevens die wij verwerken zijn als volgt:

 • Identificerende gegevens zoals uw geslacht, voornaam, achternaam, e-mailadres, postadres, gsm-nummer, taal, functie, geboortedatum, IP-adres.

 • Financiële gegevens zoals uw bankrekening, transactiegegevens, factuurgegevens, die we nodig hebben om onze producten en diensten aan te bieden en te leveren.

 • Gevoelige gegevens zoals uw gehoorprofiel, gedigitaliseerde bestanden van oorafdrukken van gebruikers, de uitslag van de lekkagetest, uw rijksregisternummer.

 • Audiovisuele gegevens zoals videobewakingsopnamen die bij ons worden gebruikt als onderdeel van veiligheids- en beveiligingsmaatregelen (bij incidenten of inbraak).

 • Gegevens met betrekking tot uw online gedrag en voorkeuren wanneer u onze communicatiekanalen gebruikt, met name via onze websites, zoals uw taalkeuze wanneer u met ons communiceert.

 • Gegevens verzameld tijdens een chat of telefoongesprek. Bepaalde gegevens kunnen worden vastgelegd om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

5. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens voor specifieke en welomschreven doeleinden. We verwerken uw persoonlijke gegevens niet voor doeleinden die verder gaan dan wat u redelijkerwijs van ons zou verwachten. In het bijzonder kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Contact met u opnemen met als doel:

  • Maak een afspraak in onze winkel of in de winkel van een decilo partner

  • Maak een betaling

 • Reageren op uw verzoeken:

  • Het uitvoeren en uitvoeren van gesloten overeenkomsten, zoals orderverwerking, uitvoering van diensten (verkoop, ontwerp en fabricage van producten) en verzending van bij decilo gekochte producten, al dan niet via de webshop.

  • Technische problemen met uw aankoop oplossen

  • Los alle andere problemen op waarmee u wordt geconfronteerd

  • Incidenten en klachten beheren

  • Uw vragen behandelen en uw verzoeken beantwoorden

 • U informeren over de laatste productontwikkelingen, bedrijfsnieuws, acties per e-mail, post of telefoon

 • Verzamel uw mening over onze producten en diensten

 • Toon gepersonaliseerde advertenties in applicaties van andere bedrijven (bijv. Facebook). Indien u dit niet wenst, kunt u uw browserinstellingen wijzigen of aangeven dat u geen persoonlijke suggesties wenst te ontvangen. U krijgt nog steeds advertenties te zien, maar deze zijn niet gebaseerd op uw persoonlijke gegevens.

 • Uitvoeren van studies, onderzoek en statistische analyse (bijvoorbeeld: segmentatie van mensen die producten kopen in termen van geslacht, leeftijd, regio)

 • Rapporteren over activiteiten

 • Uw persoonsgegevens doorgeven aan derden

 • Voldoen aan wettelijke vereisten. We verwerken gevoelige persoonsgegevens als we een legitiem belang of een wettelijke verplichting hebben, bijvoorbeeld voor gezondheids- en veiligheidskwesties, het voorkomen en onderzoeken van fraude of andere criminele activiteiten; of onder andere wettelijke vereisten.

6. Delen van uw persoonlijke gegevens

Indien nodig voor de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld, kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan derden die ons specifieke producten of diensten leveren. Persoonlijke gegevens kunnen bijvoorbeeld worden overgedragen aan onze partners met wie we samenwerken om onze producten te vervaardigen, technische problemen op te lossen, de juistheid van uw gegevens te waarborgen, uitgaande mailings, chatberichten en discussies te beheren, u gepersonaliseerde advertenties te tonen in applicaties van andere bedrijven. Daarnaast kunnen we, als onderdeel van bepaalde diensten, uw persoonsgegevens delen met onafhankelijke partners of distributeurs om onze producten te leveren.


We zorgen ervoor dat deze derden alleen toegang hebben tot persoonsgegevens wanneer ze deze nodig hebben om de specifieke taken uit te voeren en dat ze ermee instemmen deze gegevens veilig en vertrouwelijk te behandelen en te gebruiken in overeenstemming met onze instructies. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden.

 

We hebben passende waarborgen en maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat, als persoonsgegevens worden uitgewisseld of gedeeld met andere entiteiten, deze naar behoren worden beschermd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

Als u meer informatie wilt over de derden aan wie wij uw persoonsgegevens kunnen verstrekken in overeenstemming met de wet of als onderdeel van een dienst die wij aan hen hebben toevertrouwd, of over de passende of geschikte waarborgen die wij gebruiken in het geval van voornoemde gegevensoverdracht, gelieve ons te contacteren via e-mail op support@decio.be.

 

7. Behoud van uw persoonlijke gegevens

Bij decilo bewaren we uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Aangezien de bewaartermijn afhankelijk is van het doel waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld, hanteren wij het doel als criterium voor het bepalen van de bewaartermijn.

We bewaren uw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke vereisten:

 • De bewaartermijn voor onze administratie is zeven jaar, zoals wettelijk vereist. Dit geldt ook voor met u gesloten overeenkomsten en de periode begint na beëindiging van het contract.

 • Medische persoonsgegevens (zoals een gehoorprofiel, digitale oorafdrukken) binnen de verplichte 30 jaar van de bewaartermijn (bepaald door RIZIV of RIZIV). De digitale oorafdrukken worden bewaard zodat we op elk moment een op maat gemaakt product kunnen maken in geval van verlies, breuk of ongemak zonder nieuwe oorafdrukken te hoeven maken.

 • Gegevens met betrekking tot marketingactiviteiten worden bewaard tot maximaal één jaar nadat contact is opgenomen in verband met het aanbod van producten of diensten.

 • Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en verwerking van de e-mail.

Na het verstrijken van de bewaartermijn verbinden wij ons ertoe om persoonsgegevens die niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, veilig te verwijderen, vernietigen of anonimiseren.

8. Zorgen voor de veiligheid van uw gegevens

Bij decilo doen we er alles aan om uw gegevens te beveiligen. Hiervoor hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens goed te beveiligen:

 • De basismaatregelen zijn: mailboxversleuteling, beveiligd toegangsbeheer tot onze systemen, beveiligd platform voor de overdracht van persoonsgegevens, beveiligde online server, beveiligd bestandsoverdrachtprotocol (FTPS).

 • De definitie van de taken en verplichtingen van elk lid van ons personeel dat toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens, zoals naar behoren gedocumenteerd;

 • Technische identificatie- en authenticatiemechanismen en -processen;

 • Procedures voor het controleren van de toegang tot de gegevens of applicaties waarop de gegevens worden opgeslagen en verwerkt;

 • Procedures voor back-up en herstel van gegevens

 

9. Het gebruik van cookies op onze website

Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine bestanden die door de meeste internetbrowsers worden opgeslagen om informatie over bezoekers bij te houden en ons in staat te stellen ons webaanbod relevanter voor u te maken. Dit gebeurt door middel van cookies die informatie geven over uw browserinstellingen, uw locatie en het type apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de website, uw taalkeuze om te voorkomen dat u telkens dezelfde gegevens moet invoeren wanneer u onze website bezoekt, enz. Wij deze informatie gebruiken om rapporten over de activiteit op de site samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot onze activiteit en internetgebruik.


Bovendien kunnen cookies inzicht geven in andere websites die u mogelijk hebt gebruikt, wat weer nuttig kan zijn bij het verfijnen van de inhoud die u op een decilo-website ziet. Door het gebruik van cookies kan decilo ook meer te weten komen over uw browsevoorkeuren en daarnaast over de producten waarin u geïnteresseerd bent. Hoewel cookies u in principe niet direct identificeren, kan decilo uw eerdere gedrag op de website eenmalig in verband brengen. je registreert je met je gegevens op de decilo website.

Sommige cookies worden door onze websites geplaatst en andere namens decilo door derden. Ons gebruik van cookies van derden stelt ons in staat om advertentie-inhoud op maat te maken, zodat u een decilo-advertentie kunt zien op onafhankelijke websites die u bezoekt.
Als u niet geïnteresseerd bent in de voordelen van onze cookies, kan de "Help"-functie van uw browser instructies geven over hoe u cookies kunt vermijden of hoe u bestaande cookies kunt verwijderen. Daarnaast kunt u leren hoe u alle nieuwe cookies in uw browser kunt blokkeren en welke configuratiestappen nodig zijn om een ​​melding van nieuwe cookies te ontvangen. Houd er echter rekening mee dat als u cookies weigert, u mogelijk niet langer de volledige functionaliteit van onze websites kunt gebruiken. U kunt toegang krijgen tot zeer nuttige informatie over cookies door naar http://www.allaboutcookies.org/ te gaan.

Hieronder vindt u een beschrijving van de cookies die wij zelf plaatsen en die door derden worden gebruikt. Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat het overzicht van cookies zo compleet mogelijk is, maar het kan zijn dat er cookies zijn geplaatst die nog niet in het overzicht zijn opgenomen. Neem dan contact op met onze klantendienst via support@decilo.be of telefonisch: +32 479 317 319, dan werken we het overzicht bij.

 • Functionele cookies: Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze websites. Deze cookies vallen niet onder de Cookiewet; je hoeft geen toestemming te vragen om ze te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. We gebruiken deze cookies ook om ervoor te zorgen dat u niet elke keer dat u een van onze websites bezoekt dezelfde informatie hoeft te verstrekken.

 • Knoppen voor het delen van sociale media: De Website kan knoppen bevatten om pagina's te delen op sociale mediaplatforms zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze buttons zijn stukjes code van die platforms zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie is een herinnering dat een bezoeker is ingelogd, zodat deze niet opnieuw hoeft in te loggen op Facebook, Instagram of LinkedIn wanneer hij iets wil delen. Tegelijkertijd weet de Aanbieder dat u onze website hebt bezocht voordat u op de website van het sociale netwerk terechtkomt. Leveranciers geven over het algemeen geen specifieke informatie vrij over de gegevens die worden verzonden met betrekking tot het gebruik van hun sociale plug-ins. Daarom hebben we niet de uiteindelijke mogelijkheid om de inhoud en reikwijdte van dergelijke verzonden gegevens of het gebruik ervan door deze leveranciers te verifiëren. Raadpleeg voor meer informatie over dit onderwerp de bepalingen inzake gegevensbescherming van de betreffende leverancier. Als u niet wilt dat een Leverancier gegevens over u verzamelt via onze website, schakel dan plug-ins in uw webbrowser uit. Als u een koppeling naar een bestaande gebruikersaccount wilt vermijden, moet u zich afmelden bij de webpagina van het sociale netwerk voordat u onze website bezoekt.

 • Ingesloten inhoud: inhoud die wordt gehost op andere websites en beschikbaar is op onze websites, kan worden gebruikt, zoals YouTube- of Vimeo-video's. Net als knoppen voor sociaal delen, gebruiken deze codes vaak cookies.

 • Analytische cookies: Analytische cookies verzamelen (vaak anoniem) gegevens en statistieken om inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website gebruiken, zodat we de site en onze diensten kunnen verbeteren. Deze cookies verzamelen informatie zoals: Hoe lang u onze website bezoekt, Het apparaat dat u gebruikt, bijv. telefoon of laptop, Welke internetbrowser u gebruikt. Google Analytics verzamelt (anoniem) gegevens over het gedrag van bezoekers op onze websites. Hierdoor kunnen wij zien hoe bezoekers door de website navigeren. We gebruiken deze informatie om beslissingen te nemen over het ontwerp van onze website. Ook gebruiken wij deze informatie om de werking van de website te optimaliseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt (voor onbepaalde tijd) overgebracht naar en door Google opgeslagen, ook op servers in de Verenigde Staten. Om een ​​zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben wij de volgende maatregelen genomen: Wij hebben de door Google geboden mogelijkheden om "gegevens met Google te delen" gedeactiveerd. Als je niet wilt dat je bezoekgedrag wordt bijgehouden, is er een Google plug-in die dit voorkomt. Deze plug-in is te downloaden voor Chrome, Internet Explorer 11, Safari, Firefox en Opera. De instellingen in deze plug-in zijn van toepassing op alle websites die u bezoekt, niet alleen onze websites. Plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

10. Interactieve functies

Op sommige van onze websites, applicaties en sociale netwerken bieden we interactieve functies zoals blogs, een discussieforum of nieuwsfeeds. Als u bijdraagt ​​aan deze functies, houd er dan rekening mee dat deze bijdragen door anderen kunnen worden bekeken en niet privé of vertrouwelijk zijn.

11. Uw rechten

Bij decilo willen we transparant zijn, niet alleen over hoe we uw persoonsgegevens verwerken, maar ook over de rechten die u geniet in verband met deze verwerking. Wij willen u daarom wijzen op de volgende rechten:

 • Het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die we over u hebben;

 • Het recht om dergelijke gegevens te corrigeren of te verwijderen;

 • Het recht om een ​​beperking van de verwerking te verkrijgen of om bezwaar te maken tegen de verwerking;

 • Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens; en

 • Het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, wanneer de verwerking op een dergelijke toestemming is gebaseerd.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via e-mail op support@decilo.be of online via onze website. Om onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen, zal decilo u vragen uw identiteit te bewijzen.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of als u een ander probleem met betrekking tot privacy tegenkomt, doen we er alles aan om elke claim met betrekking tot privacy zo snel mogelijk af te handelen en als onderdeel hiervan hebben we procedures ingesteld die ons in staat stellen effectief te reageren voor elk probleem dat u kunt tegenkomen.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door decilo, waaronder een inbreuk op uw gegevens, neem dan contact met ons op via e-mail op support@decilo.be of telefonisch op +32 479 317 319.


Indien u niet tevreden bent over de manier waarop uw klacht met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens is behandeld, kunt u uw klacht ook richten aan de Belgische Privacycommissie, https://www.privacycommission.be/fr.
 

12. Over dit privacybeleid

Dit privacybeleid, gedateerd 9 mei 2020, kan worden gewijzigd om ervoor te zorgen dat de inhoud nauwkeurig de ontwikkelingen in de regelgeving en wijzigingen die zich bij decilo kunnen voordoen, weerspiegelt. De laatst geldende versie is beschikbaar in het Frans op de website www.decilo.be.

bottom of page